Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of privacyverordening, van kracht en geldt voor alle organisaties in Europa die persoonsgegevens verwerken. De AVG breidt de privacyrechten van consumenten, werknemers, burgers en patiënten verder uit, en bevat zeer gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om die persoonsgegevens te beschermen.

Bent u klaar voor de AVG?

De AVG bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om die persoonsgegevens te beschermen. Maar wat houdt de privacy verordening in uw geval nu precies in en wat moet u doen om te voldoen aan de regels?

1-daagse Workshop bij u in huisquote Lion-Hendriks

BCT verzorgt een 1-daagse workshop om deze aangescherpte richtlijnen, samen met u door te nemen en de impact in relatie tot Corsa en het Liber platform en daarop gebaseerde producten te bespreken. Na deze workshop kunt u aan de slag met onze checklist om bestaande inrichtingen en procedures te toetsen op het gebruik van persoonsgegevens en waar nodig bij te stellen. 

Om optimaal van nut te zijn en om handvaten te bieden om binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan met de implementatie van de nieuwe regelgeving in relatie tot Corsa en Liber platform gebaseerde producten wordt deze workshop als een 'in-house' sessie aangeboden. Tevens is er is veel ruimte voor het stellen van vragen die voor uw organisatie van belang zijn, waarbij u ook zult leren van de implementaties die BCT reeds heeft verzorgd rondom dit thema.

Onderdelen die behandeld worden:quote-Jan-Huiskes

 • Achtergrond privacywetgeving GDPR / AVG;
 • Basisbegrippen en -uitgangspunten: (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens, verwerkingsgrondslagen, verwerkingsdoelen, privacy by design/ default, etc.;
 • Belangrijkste nieuwigheden van de AVG i.r.t. onze oplossingen;
 • Verwerkers, verantwoordelijken en medeverantwoordelijken;
 • Meldplicht datalekken en andere verplichtingen voor uw organisatie. Hoe is BCT voorbereid voor deze gebeurtenissen en het proces dat wij hierin volgen;
 • Inrichtingsverantwoordelijkheden;
 • Gebruik van de checklist en fasering van de aangedragen modificaties.

Aan het einde van deze workshop bespreken we de checklist ten behoeve van Corsa of het Liber platform waar u concreet mee aan de slag kunt binnen uw organisatie. 

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De workshop is speciaal opgezet voor bestaande Corsa en Liber platform gebruikers en met name gericht op:

 • Functioneel beheer;
 • Functionaris voor de gegevensbescherming (FG);
 • Chief information security officer (CISO);
 • Informatiemanager;
 • Privacy verantwoordelijke DIV / archief.

Aan deze workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Informeer naar de kosten.