Workshop AVG en checklist handreiking

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of privacyverordening, van kracht en geldt voor alle organisaties in Europa die persoonsgegevens verwerken. 

 

De AVG bevat gedetailleerde verplichtingen voor organisaties om die persoonsgegevens te beschermen. Voor de betrokkene moet het onder andere naar behoren en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. 

 

1-daagse workshop bij u in huis

BCT verzorgt een 1-daagse workshop om deze aangescherpte richtlijnen samen met u door te nemen en de impact in relatie tot Corsa en het Liber platform en de daarop gebaseerde producten te bespreken.

 

Na deze workshop kunt u aan de slag met onze checklist om bestaande inrichtingen en procedures te toetsen op het gebruik van persoonsgegevens en daar waar nodig bij te stellen.

Een geslaagde workshop, goed gepresenteerd en bovenal inhoudelijk goed met toegespitste voorbeelden op onze situatie

Om optimaal van nut te zijn en om handvaten te bieden om binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan met de implementatie van de nieuwe regelgeving in relatie tot Corsa en Liber platform gebaseerde producten, wordt deze workshop als een 'in-house' sessie aangeboden.

 

Tevens is er is veel ruimte voor het stellen van vragen die voor uw organisatie van belang zijn, waarbij u ook zult leren van de implementaties die BCT reeds heeft verzorgd rondom dit thema.

 

Onderdelen die behandeld worden:

 • Achtergrond privacywetgeving GDPR / AVG (in relatie tot Corsa en Liber)
 • Basisbegrippen en -uitgangspunten: (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens, verwerkingsgrondslagen, verwerkingsdoelen, Privacy by Design/Default, etc.
 • Belangrijkste zaken van de AVG in relatie tot onze oplossingen
 • Verwerkers, verantwoordelijken en medeverantwoordelijken
 • Meldplicht datalekken en andere verplichtingen voor uw organisatie. Hoe is BCT voorbereid voor deze gebeurtenissen en het proces dat wij hierin volgen
 • Inrichtingsverantwoordelijkheden
 • Gebruik van de checklist en fasering van de aangedragen modificaties.

Aan het einde van deze workshop bespreken we de checklist ten behoeve van Corsa of het Liber platform waar u concreet mee aan de slag kunt binnen uw organisatie. 

 

Een zeer interessante en leerzame workshop. Door de deskundige begeleiding heb ik me geen seconde verveeld. Wat me duidelijk voor ogen staat is dat er werk aan de winkel is.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

De workshop is speciaal opgezet voor bestaande Corsa en Liber platform gebruikers en met name gericht op:

 

 • Functioneel beheer
 • Functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • Chief Information Security Officer (CISO)
 • Informatiemanager
 • Privacy verantwoordelijke DIV / archief

Aan deze workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Informeer naar de kosten.