Whitepaper: In 3 stappen naar een optimaal contractmanagement

In deze whitepaper leest u op welke manier u contractmanagement binnen uw organisatie vormgeeft.
whitepaper-3stappen-optimaal-contractmanagement

De kwaliteit van de invoering van contractmanagement laat vaak te wensen over. In grote organisaties ontstaan diverse normen en methodes om contracten te managen.

Verschillende afdelingen hanteren eigen Excel-lijstjes en bewaken de kwaliteit op hun eigen manier. Dit is jammer, want juist een integrale visie op contractmanagement kan van grote meerwaarde zijn. Het voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw moet uitvinden. Het goed managen van contracten is niet iets wat u aan regels van individuele afdelingen af mag laten hangen.

Contracten zouden geen op zichzelf staande documenten zouden moeten zijn die apart van uw processen in de organisatie worden bewaard.