White paper: Digitaal Factureren: verwarring alom, maar wat is de kern?

Elektronisch factureren, digitaal factureren, e-factureren… Er zijn nogal wat termen voor hetzelfde proces: een factuur digitaal aanmaken, verzenden en verwerken.

Het feit dat er zoveel termen zijn ‘voor ongeveer hetzelfde’ zegt direct iets. Er is veel onduidelijkheid in wie welke benamingen gebruikt en het is nog best complexe materie.

Zeker als u ziet hoeveel verschillende financiële systemen op de markt zijn, waarmee de factuur toch in ieder geval gekoppeld moet worden om geautomatiseerde verwerking te kunnen realiseren.

Tijd besparen & fouten voorkomen

Wanneer een factuur van begin tot eind volledig digitaal aangemaakt en geautomatiseerd) verwerkt kan worden, scheelt het gebruikers aanzienlijk tijd en moeite en dus geld.

Het verkleint bovendien in hoge mate de kans op fouten door menselijk handelen. Dat laatste alleen al is een goede reden voor u om het digitale factuurverwerkingsproces eens nader onder de loep te nemen.

Of hebt u het al helemaal onder controle? Dat blijkt namelijk niet uit de cijfers…

Een factuur van begin tot eind volledig digitaal aangemaakt en geautomatiseerd verwerken scheelt aanzienlijk tijd en moeite en dus geld.