Webinar Automatisch archiveren met Corsa Power Connector

In de huidige tijd, waarbij thuiswerken de nieuwe norm lijkt, wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van samenwerkingsplatforms zoals Microsoft365, Teams en SharePoint. Het risico bestaat dat belangrijke documenten die binnen deze platforms ontstaan of gedeeld worden, als decentrale informatiesilo’s blijven bestaan. Duurzame toegankelijkheid van informatie en compliancy met wet- en regelgeving is op deze manier niet gewaarborgd.

Met de Corsa/Power Connector kan met gebruik van Microsoft Power Automate eenvoudig archiefwaardige informatie worden vastgelegd in het centrale organisatiegeheugen zijnde Corsa.

 

Sprekers

Marcel-Mertens

 

Rick Hanssen

Marcel Mertens

Product Marketeer

Rick Hanssen

Consultant

 

 

Wat wordt er besproken?

 

Tijdens het webinar wordt ingegaan op:


  • Uitdagingen in het archiveren van informatie uit externe platforms

  • Demonstratie functionaliteit

  • Toegevoegde waarde van de oplossing

  • Vragen

 

Beschikbaar

Dit webinar is niet meer beschikbaar.

 

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Dit webinar is interessant voor informatiemanagers, applicatiebeheerders, functioneel beheerders en gebruikers van het Corsa platform.