Download Case Study: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

In een ideale wereld ontvang je al je inkoopfacturen als e-factuur. Bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) komt helaas nog 80 procent van de facturen binnen op papier of als pdf. Terwijl financieel specialist Peter Cools hiervoor een oplossing probeerde te improviseren, hoorde hij dat BCT al iets beters in de steigers had staan.

 

Die oplossing heet nu Doc Recognizer, is cloud-based en zorgt er
bij VRBZO inmiddels voor dat zo’n 95 procent van de pdf-facturen volledig geautomatiseerd in hun financiële pakket (Coda) terecht komen.

Cools schat dat Doc Recognizer hem dagelijks netto zo’n anderhalf uur tijdwinst oplevert.