e-Book Stop het digitale geheugenlek

Informatie is het fundament voor een goed functionerende overheid

Onderwerpen als digitale duurzaamheid en toegankelijke overheidsinformatie liggen dan ook onder een vergrootglas. Informatie is enerzijds een belangrijk productiemiddel om processen en zaken snel en efficiënt af te handelen. Anderzijds is informatie essentieel in het realiseren van een optimale dienstverlening naar burgers en bedrijven. Nu steeds meer organisaties hierin forse stappen zetten, doemt een nieuwe uitdaging op: 

 

 

het duurzaam en verantwoord archiveren en toegankelijk houden van al die informatie
e-book-bct-stop-het-digitale-geheugenlek

De stappen

In dit e-book leest u hoe u, op basis van 4 stappen, kunt komen tot een duurzaam digitaal archief waarmee u verantwoording kunt afleggen binnen uw organisatie en richting de toezichthouder.

 

 • Stap 1: Basis op orde
  Het creëren van awareness bij het bestuur en het in lijn brengen van het niveau van digitalisering met de digitale ambities van de organisatie.
 • Stap 2: Monitoring archiefproces
  Zoomt meer in op het feitelijke verantwoordingsproces. Er wordt een eerste aanzet gegeven voor een kwaliteitssysteem en we geven handvatten om een proces van continu verbeteren van informatiebeheer te borgen.
 • Stap 3: Toetsing archiefproces
  Het toetsen van de archiefprocessen. Aan de hand van tien KPI’s kan worden bepaald of een organisatie voldoet aan de eisen van de Archiefwet.
 • Stap 4: Optimalisatie archiefproces
  Handreikingen en verbeterpunten.