Brochure: Verantwoording archieftoezicht (wet RGT)

Wet Revitalisering Generiek Toezicht

 

Gemeenten en waterschappen hebben via de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (wet RGT) het vertrouwen gekregen om elke twee jaar verantwoording af te leggen over de mate waarin de archiefbescheiden in geordende, toegankelijke staat verkeren.

 

In de praktijk blijkt dit een aanzienlijke ongewenste werklast en extra kosten met zich mee te brengen.

 

De oplossing Verantwoording Archieftoezicht helpt uw organisatie om permanent grip te houden op kwaliteitsverbetering zodat een archiefinspectie tijdig en correct kan worden uitgevoerd. Op die manier legt uw organisatie niet alleen verantwoording af aan de toezichthouder, maar maakt het ook verbeteringen inzichtelijk.

 

Daarmee wordt bewustzijn bij het bestuur gecreëerd en wordt het gesprek over de prioriteit en randvoorwaarden, voor duurzaam informatiebeheer, een stuk eenvoudiger.