Woo publicatie mogelijkheden

De Wet open overheid (Woo) is sinds iets meer dan een jaar van kracht. Uit de 'Nulmeting' die VNG Realisatie onlangs publiceerde blijkt dat gemeenten actief bezig zijn met de implementatie van de Woo. Zo openbaart het overgrote deel van de organisaties een of meerdere categorieën al actief op hun eigen publicatie platform.

 

BCT wil bestuursorganen helpen om te voldoen aan de wet open overheid (Woo), die vereist dat ze informatie openbaar maken. In afstemming met een aantal organisaties die gebruik maken van Corsa hebben we in Klankbordsessies en individuele gesprekken vastgesteld hoe BCT kan ondersteunen bij het voldoen aan de Woo.

 

BCT ziet daarin drie onderdelen:

  1. Digitaal proces in Corsa voor Woo verzoeken
  2. Digitaal proces in Corsa voor actieve publicatie
  3. Publicatieportaal

 

Geïnteresseerd?

Ben je bezig met de Woo of beheerder/gebruiker van ons Corsa platform en wil je meer weten over de mogelijkheden die wij aanbieden? Vul dan bijgaand formulier in en we maken graag een afspraak met jullie.