De Friese woningcorporatie Thús Wonen staat voor een efficiënte bedrijfsvoering en daar hoort wat haar betreft een flinke dosis automatisering bij. De primaire werkprocessen worden ondersteund door SG | Tobias, een pakket specifiek voor woningcorporaties.

Documentmanagementsysteem Corsa sluit hier uitstekend op aan en maakt het mogelijk de digitalise­ring met grote stappen uit te breiden. Momenteel is de woningcorporatie vol enthousiasme bezig facturen te digitaliseren met Corsa/Invoice. Het huidige Thús Wonen ontstond in 2010 na een fusie. Deze fusie ging gepaard met de invoering van een nieuw primair systeem, SG | Tobias en de implementatie van Corsa. Vaste partner van Thús Wonen bij de auto­matisering is adviesbureau Hoffman Krul & Partners (HKP). HKP consultant Jasper Tijsma zegt: “Wij werken op verschillende gebieden samen met Thús Wonen. Zo heb­ben we bij de verhuizing naar het nieuwe kantoorpand in Dokkum ook de software en hardware rondom de invoering van het nieuwe werken begeleid en de logistiek rondom de inkoop verbeterd.” Tijsma zelf treedt voor Thús Wonen op als project­leider automatisering en fungeert als tussenpersoon voor de medewerkers van Thús Wonen en de technische mensen van SG Automatisering en BCT. Tijsma: “Doordat ik de organisatie goed ken en ervaring heb met dit soort projecten, spreek ik de taal van zowel de opdrachtgever als de technici, wat beide partijen veel tijd en onduidelijkheden scheelt.”

Koppeling Corsa met SG | Tobias

Bij de implementatie van een nieuwe do­cumentmanagementmodule is een goede koppeling met andere systemen essentieel. Tijsma zegt: “Bij Thús Wonen vindt een con­stante wisselwerking tussen SG | Tobias en Corsa plaats. Voor brieven die Thús Wonen uitstuurt staan de templates en de verhuur­dergegevens in SG | Tobias, maar de brief wordt samengesteld en bewaard in Corsa. Voor facturering betekent dit dat de herken­ningssoftware van BCT de verschillende velden op een factuur uitleest. Op basis van het rekeningnummer koppelt de software de factuur vervolgens aan de bijbehorende cre­diteur in SG | Tobias. De voorlopige factuur wordt vastgelegd in SG | Tobias, maar gaat vervolgens met Corsa/Invoice de organisatie door voor goedkeuring en de toevoeging van budgetnummers. Aan die koppeling besteden we in deze fase dus veel aandacht.”

Download deze case

casestudy-Thús-Wonen-Stappen in automatisering met BCTWilt u de gehele case lezen? Download dan deze case in pdf formaat.