Case gemeente Veldhoven

Grip op bestuurlijke besluitvorming

Een vergaderapplicatie alleen is niet voldoende om grip te krijgen op de informatievoorziening rond het bestuurlijke besluitvormingsproces.

De gemeente Veldhoven begreep maar al te goed dat je ook een middel nodig hebt om het ambtelijke voortraject te ondersteunen. Ze kozen voor Corsa Bestuurlijke Besluitvorming van BCT.

Het bestuurlijk proces is binnen overheidsorganisaties een van de belangrijkste kernprocessen. De gemeente Veldhoven heeft dit proces gedigitaliseerd en slaat daarmee een dubbelslag.

Het ambtelijk apparaat, het college en de gemeenteraad worden optimaal gefaciliteerd en tegelijkertijd voldoet de gemeente aan de groeiende informatiebehoefte van burgers en bedrijven.

De gemeente Veldhoven kan mede hierdoor haar ambities waarmaken om een open en transparante gemeente te zijn. ICT-partner BCT levert de tools en de ervaring om deze digitaliseringslag tot een succes te maken.    

Voordelen

  • Besluitvorming wordt een stuk overzichtelijker door realtime informatievoorziening
  • Naadloze aansluiting met Corsa DMS
  • Transparantie door inzage in het besluitvormingsproces voor alle betrokkenen
  • Altijd de juiste documentversie beschikbaar
  • Tijdige en rechtmatige besluitvorming door adequate termijnbewaking
Met deze applicatie is het hele ambtelijke voortraject, van concepten, dossiervorming, advies en accordering gedigitaliseerd.