Case Zaakgericht werken met Liber bij gemeente Ede

Zaakgericht werken met Liber

Om continu te evolueren en toekomstbestendig te blijven, staan voor de gemeente Ede meer efficiëntie, betere werkbaarheid en digitaal transformeren op het wensenlijstje. Daarom koos deze 100.000+ gemeente voor Liber van BCT.

Meer dan een zaaksysteem

De gemeente kampte met een aantal tekortkomingen, namelijk het ontbreken van een integraal klantbeeld, een centrale opslag van proces en documentinformatie en een leverancier die inspeelt op de behoeften van de gemeente Ede. Om hier invulling aan te geven ging de gemeente op zoek naar een nieuw zaaksysteem om de transitie te realiseren naar digitaal, zaakgericht werken. 

De kerngroep bij gemeente Ede heeft dan ook besloten om met het Liber verder te gaan. Begin 2018 is de complete uitrol gestart. Tijdens de implementatie zal Liber continu worden aangepast en verbeterd. Het streven is om het systeem met meer dan 200 dienstverlenende processen in het derde kwartaal van 2018 volledig live te hebben.

Liber platform

Liber is een informatieplatform dat breder gepositioneerd wordt dan enkel een zaaksysteem. In Liber treft u namelijk de informatiebeheer en -technologie aan rondom processen, documenten, objecten en collaboratie. De kracht van het platform komt tot uiting op het moment dat de diverse informatie-elementen geassembleerd worden tot een webportal of app dan wel gecombineerd en volledige geïntegreerd ingezet worden.

 

Meer weten?

Download de case study.
Ze zijn meer dan een leverancier en zelfs meer dan een partner. Ze zijn een verlengstuk van onze organisatie en helpen de gezamenlijke doelen te bereiken.