Brochure: Zaakgericht werken binnen Veiligheidsketen

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s waarbinnen samenwerking inzake brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid (met de nationale politie) plaatsvindt.

 

Veiligheidsregio’s zijn relatief jonge organisaties en nog sterk in ontwikkeling. Door de samenwerking in de keten worden veiligheidsregio’s geconfronteerd met veel uitdagingen zoals op het gebied van informatiemanagement.

Multidisciplinaire en intersectorale samenwerking zijn hierin de uitgangspunten.

 

Brochure-Zaakgericht-werken-veiligheidsketen-bct