Brochure: Grip op bestuurlijke opvolging

Gemeenten krijgen vandaag de dag meer taken toebedeeld door de Rijksoverheid waardoor de verantwoordelijkheid en impact van gemeenten op de samenleving groeit. De rol van raadsleden wordt hierdoor belangrijker maar tegelijk ook complexer. Raadsleden worden steeds vaker aangesproken op hun controlerende taak.

Het gevolg hiervan is dat raadsleden een grotere behoefte hebben aan complete informatie. De raadsgriffier ervaart ook een groeiende informatiebehoefte en wordt geconfronteerd met een toename van de administratieve last.

Denk hierbij aan het bijhouden en opvolgen van bijvoorbeeld vragen van raadsleden voorafgaand aan een raadsvergadering, toezeggingen van portefeuillehouders, aangenomen moties en besluiten. Ook in de samenwerking tussen de griffier en de gemeentesecretaris speelt informatie steeds vaker een cruciale rol om processen voldoende transparant en uniform te laten verlopen.

Vanwege deze veranderende informatiebehoefte, heeft BCT In samenwerking met diverse gemeenten de oplossing Bestuurlijke Opvolging ontwikkeld.

 

In de samenwerking tussen de griffier en de gemeentesecretaris speelt informatie steeds vaker een cruciale rol om processen voldoende transparant en uniform te laten verlopen