Brochure Corsa/Digitale handtekening

Binnen organisaties zijn veel werkprocessen en documentstromen gedigitaliseerd. Toch vindt ondertekening van documenten vaak nog analoog plaats. Deze handmatige acties zorgen voor vertraging en inefficiënties in de documentstromen en werkprocessen. De digitale handtekening biedt hier de oplossing.

BCT levert de rechtsgeldige digitale handtekening dienst waarmee je binnen enkele minuten rechtsgeldig kan ondertekenen. De authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid van een document en daarmee dus ook de handtekening zijn hiermee geborgd.

 

Meer weten?

Meer te weten komen over de digitale handtekening en het digitaal ondertekenen?  Deze brochure gaat onder andere nog in op drie betrouwbaarheidsniveaus van een digitale handtekening

Eenvoudig rechtsgeldig digitaal ondertekenen