Brochure: Digitaal beheren van documenten

In de huidige wereld van steeds snellere communicatie en steeds groter wordende informatiestromen, is de behoefte om snel over de juiste gegevens te beschikken groter dan ooit.

Met BCT’s document management oplossing beschikt u eenvoudig en snel over alle benodigde informatie. Daarnaast is het voor elke organisatie van belang om een goed beeld te hebben van de informatiestroom van en naar die organisatie. Voor de overheid is dit zelfs een wettelijke verplichting.

 

Alle soorten documenten en informatie, dus ook digitale, moeten eenvoudig en snel te vinden zijn en aan medewerkers beschikbaar gesteld kunnen worden. De onderliggende record management applicatie geeft u de mogelijkheid om op elk moment inzicht te krijgen in de informatiestroom van uw organisatie. 

 

Wat is document management?

Document management staat voor de digitale of elektronische bewerking van documenten en dossiers in een elektronisch systeem, aan de hand van functionaliteit als registratie, versiebeheer en indexering.

 

De voornaamste doelstellingen van document management zijn enerzijds het snel kunnen vinden van documenten en anderzijds de mogelijkheid om kennis te delen.