Brochure Corsa/Import

Het terugdringen van analoge informatiebronnen is vaak de doelstelling bij organisaties. Deze digitaliseringslag draagt bij aan effectiviteit, verantwoording en transparantie.

 

De praktijk leert echter dat organisaties nog altijd informatiebronnen gebruiken die (nog) niet geborgd zijn. Waarbij de documenten en dossiers zonder registratie door de organisatie zwerven en nog niet worden vastgelegd in een DMS systeem. Informatie die wél vastgelegd zou moeten worden om aan bovengenoemde aspecten te kunnen voldoen. Corsa kan hiervoor zorgen.

 

Lees de brochure voor meer informatie over de mogelijkheden om digitale informatie van (locale) netwerkschijven of uit (functionele) e-mail boxen te importeren naar Corsa.