Brochure Contractbeheer- en management

Binnen elke organisatie worden, zowel
met interne als externe partijen, contracten afgesloten.
Soms blijft hetContractmanagement-brochure-bct  bij één contract, vaak zijn het meerdere. Een overkoepelend contract met daaronder specifi eke deelcontracten kunnen bijvoorbeeld al snel zorgen voor onduidelijke contractsituaties. Corsa/Contract is de oplossing om de volledige levenscyclus van uw contracten optimaal te volgen en te bewaken. Hierdoor ontstaat transparantie in uw contractmanagement, heeft u grip op (af)lopende contracten en krijgt u inzicht in de kosten en verplichtingen binnen deze contracten. Contractmanagement maakt deel uit van de Purchase-2-Pay keten en is dan ook vaak de basis van uw bestellingen en facturen.

 

Grip op uw (af)lopende contracten

Als een contract bijna afloopt ontvangt de betrokken medewerker, bijvoorbeeld uw inkoper, een signaal zodat hij of zij tijdig actie kan ondernemen. Zo wordt u niet onverhoopt geconfronteerd met onvoorziene kosten door het niet tijdig opzeggen of verlengen van een contract.