Blockchain initiatief

Uitnodiging voor deelname aan pilot(s)

Door de komst van internet, open data en de intensivering van de participatiesamenleving wordt het steeds belangrijker om na te denken over de organisatie van informatie.

Technologische ontwikkelingen zoals Blockchain zullen een enorme invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop we met die informatie omgaan, ook binnen de overheid. Er is al veel geschreven over dit onderwerp. Voor overheidsorganisaties blijft vaak de vraag: hoe kunnen we op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de mogelijkheden van Blockchaintechnologie?

Samenwerken

Logos-samenwerking.jpg De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten willen overheden helpen om met behulp van Blockchaintechnologie concrete samenhangende oplossingen te organiseren en gecontroleerde transacties met burgers uit te kunnen voeren.

Waarbij de burger de regie heeft over zijn privacygegevens en identiteitsvaststelling.

ICTU steunt dit initiatief en brengt als onafhankelijke adviseur binnen de overheid waar mogelijk haar kennis in over innovaties en blockchaintechnologie.

 

Meedoen met pilots rond Blockchaintechnologie

Wij zijn op zoek naar overheden die samen met ons een pilot willen uitvoeren. Het doel van de pilot is om de toegevoegde waarde van blockchaintechnologie in verschillende organisaties en ICT-omgevingen aan te tonen. Dit natuurlijk naast de oplossingen en haar mogelijkheden en het gemak van de invoering in de praktijk. De resultaten van de pilot kunt u naderhand eventueel gebruiken om de oplossing daadwerkelijk in te voeren in uw organisatie. 

U kunt een keuze maken uit onderstaande Blockchain pilots:

Daarnaast is het ook mogelijk dat u zelf een idee aandraagt om samen met ons op te pakken in een Blockchain pilot. Ook dat kunt u heel eenvoudig aangeven in het aanmeld formulier.

Aanmelden

Als u samen met ons een Blockchain pilot wilt starten dan kunt u eenvoudig het formulier invullen. We nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor het bespreken van de pilot.

Hoe kunnen we op een eenvoudige manier gebruik gaan maken van de mogelijkheden van Blockchaintechnologie?