Brochure: Toekomstbestendig onderwijs

Het onderwijs is onderhevig aan een continu proces van ontwikkeling, vernieuwing, verbetering en verandering

Onderwijsinstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Uw onderwijsorganisatie onder strenger toezicht, met minder meer moeten doen, internationalisering, ketenintegratie, etc.

 

Niet alleen de overheid verwacht steeds meer dat onderwijsinstellingen kunnen rapporteren, monitoren en sturen, maar ook studenten, ouders, docenten en medewerkers willen 24/7 inzicht en transparantie in de gang van zaken.

 

Een grote uitdaging is om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen.

Goed informatiebeheer zorgt immers ervoor dat studenten, docenten en medewerkers hun werk goed en efficiënt kunnen uitvoeren

 

Lees meer hierover in de brochure.