Aventus: 11.000 studentendossiers beheren

Aventus, een van de grootste opleidingscentra in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt alleen nog maar met digitale studentendossiers. De onderwijsinstelling vroeg BCT en Educus om een koppeling te realiseren tussen BCT's EIM systeem en studentregistratiesysteem EduArte KRD. Hiermee zorgt Aventus voor een snellere en efficiëntere administratie. “Dat brengt niet alleen het serviceniveau richting student omhoog, maar betekent ook dat we correcte en volledige studentendossiers tijdig kunnen aanleveren voor de bekostiging”, vertelt Roy Dusink, hoofd automatisering van Aventus. Het digitaliseren van alle fysieke dossiers is op dit moment in volle gang.

Wat de doorslag gaf was dat de herkenningssoftware van BCT in vergelijking met andere pakketten gebruiksvriendelijker was